Disclaimer

Alle E-mail berichten (inclusief bijlagen) van Van Geest Nurseries B.V. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is en/of te laat wordt ontvangen. Voor de hierin verstrekte informatie kan Van Geest Nurseries B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.
De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is behoudens voorafgaande toestemming van Van Geest Nurseries B.V. niet toegestaan.

Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent verzoekt Van Geest Nurseries B.V. u dit bericht en enige bijlage(n) direct te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Van Geest Nurseries B.V.
Van Geest Nurseries B.V. cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Van Geest Nurseries B.V.
The information contained in messages (with attachments) from Van Geest Nurseries B.V. may be confidential or privileged and is solely reserved for use by the intended addressee(s). 

If you are not the intended recipient, you are requested by Van Geest Nurseries B.V. to return the message directly to the sender and delete the original message (with attachments) without opening it and you are notified by Van Geest Nurseries B.V. that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) without any approval of Van Geest Nurseries B.V. is strictly prohibited and unlawful.